Słownik ważniejszych terminów pszczelarskich

W wyszukiwarce wpisz np. pszczoła


B - powrót do wyszukiwarki

 • barć - pomieszczenie dla pszczół na wysokości 2 - 20 m znajdujące się w dziupli rosnącego drzewa
 • baza pokarmowa - wszystkie rośliny miododajne występujące na określonym obszarze
 • beleczki powałkowe - drewniane listewki o przekroju 8 - 12 mm, o długości ramki służące do zamykania od góry uliczek międzyramkowych
 • bezmateczność - brak matki w rodzinie pszczelej
 • budowa trutowa - budowanie przez robotnice woszczarki plastrów złożonych z komórek trutowych, najczęściej jest to tak zwana dzika zabudowa
 • C - powrót do wyszukiwarki

 • cedzenie miodu - oddzielanie zanieczyszczeń mechanicznych od miodu, bezpośrednio po odwirowaniu przez zestaw różnych siteł, co najmniej dwa
 • cedzidło do miodu - sito lub zespół kilku sit do oddzielania zanieczyszczeń stałych od miodu
 • ciasto drożdżowo - cukrowe - pokarm stały dla pszczół sporządzany z drożdży piekarniczych i cukru pudru używany do podkarmiania rodzin pszczelich
 • ciasto miodowo - cukrowe - pokarm stały dla pszczół sporządzany z miodu i cukru pudru ( 1 kg cukru na 0,25 kg miodu)
 • czerw - łączna nazwa stadiów rozwojowych pszczoły miodnej od jaja do poczwarki
 • czerwienie matki - składanie przez matkę jaj do komórek plastra
 • D - powrót do wyszukiwarki

 • daszek - górne okrycie ula zazwyczaj przymocowane do korpusu zawiasami lub nakładane teleskopowo
 • dłuto pasieczne - płaskownik stalowy ze spłaszczonymi, rozszerzonymi i zaostrzonymi końcówkami grubości około 4 mm, długości 18 - 20 cm; służy do rozdzielania połączonych kitem ramek i beleczek oraz do zeskrobywania z ramek i ścianek ula kitu pszczelego i wosku
 • dojrzewanie miodu - procesy fizykochemiczne zachodzące w plastrze w zebranym przez pszczoły nektarze i spadzi prowadzące do powstania trwałego produktu jakim jest miód
 • dokarmianie pszczół - uzupełnianie zapasów pokarmowych rodziny, powszechnie stosowane w końcu lata, po zakończeniu sezonu miodowego, w celu uzupełnienia zapasów zimowych
 • drut do węzy - miękki stalowy, ocynkowany drut o przekroju okołó 0,33 mm stanowiący osnowę wzmacniającą dla wtapianej w ramkę węzy, a następnie budowywanego na niej plastra
 • dzika zabudowa - plastry lub ich fragmenty budowane poza ramkami
 • E - powrót do wyszukiwarki

 • F - powrót do wyszukiwarki

 • fajka do chwytania matek - rurka szklana lub plastikowa z bańkowatym rozszerzeniem do łapania i umieszczania w klatce matki
 • feromony - specyficzne zapachy wydzielane przez matkę pszczelą i pszczoły robotnice służące do identyfikacji wzajemnej w rodzinie
 • fumagilina - antybiotyk stosowany w leczeniu nosemozy u pszczół
 • G - powrót do wyszukiwarki

 • gniazdo (rodnia) - część ula przeznaczona na wychów czerwiu oraz gromadzeniu pierzgi i części zapasów miodu
 • gospodarka stacjonarna - utrzymywanie rodzin pszczelich przez cały rok na jednym pasieczysku
 • gospodarka wędrowna - przewożenie rodzin pszczelich w ulach na dość znaczne odległości w celu lepszego wykorzystania pożytków nektarowych i spadziowych a tym samym uzyskanie wyższej wydajności miodu z rodziny
 • grzybica kamienna (kropidlakowa) - zaraźliwa choroba czerwiu, rzadziej pszczoły dorosłej wywoływana przez kropidlaki
 • grzybica wapienna - choroba czerwiu wywoływana przez otorbielaka pszczelego
 • H - powrót do wyszukiwarki

 • I - powrót do wyszukiwarki

 • Izolacja mateczników - zabieg wykonywany na 2 dni przed wygryzieniem się matek, zapobiegający ich wzajemnemu wycinaniu się
 • izolator - klatka na jedną lub kilka ramek, służąca do ograniczania matki w czerwieniu
 • J - powrót do wyszukiwarki

 • jad pszczeli - wydzielina gruczołu jadowego pszczoły robotnicy lub matki pszczelej, która jest wprowadzana do ciała ofiary podczas żądlenia
 • K - powrót do wyszukiwarki

 • kiślica (zgnilec europejski) - zaraźliwa choroba czerwiu wywoływana przez różne bakterie; zapach zamarłego niezasklepionego czerwiu przypomina woń octu, a zasklepionego zapach padliny
 • kit pszczeli (propolis) - żywiczne substancje zbierane przez pszczoły z pączków drzew; służy pszczołom do uszczelniania gniazda, zasklepiania otworów, mumifikacji zabitych szkodników, których nie mogą usunąć z gniazda; propolis w mieszance z woskiem służy pszczołom do polerowania komórek przed czerwieniem; rozpuszcza się w alkoholu, acetonie i chloroformie, prawie wcale nie rozpuszcza się w wodzie; stosowany jest w meblarstwie, lutnictwie oraz w lecznictwie zwłaszcza medycynie naturalnej i ludowej
 • kłąb - otaczające matkę skupisko pszczół, w którym robotnice siedzą ciasno trzymając się jedna drugiej; rozróżnia się kłąb zimowy, który tworzą na plastrach zimujące pszczoły oraz kłąb rojowy tworzony w lecie poza gniazdem przez rój; tworzenie kłębu służy między innymi do utrzymania odpowiedniej temperatury w kłębie niezależnie od temperatury otoczenia
 • kołnierz - górna obudowa gniazda stanowiąca przedłużenie korpusu gniazdowego ula, może być stała lub odejmowana, umieszcza się wniej półnadstawki, podkarmiaczki lub górne ocieplenie
 • kołpak - nakrywka służąca doodnalezionej na plastrze matki
 • komórka plastra - podstawowy element plastra w przekroju sześciokątny, w którym przeciwległe ściany są równoległe, każda ściana jest jednocześnie ścianą sąsiedniej komórki, dno jest wklęsłe utworzone z trzech rombów, w komórkach pszczoły wychowują czerw i gromadzą zapasy
 • korpus gniazdowy - podstawowa część składowa ula
 • koszyczek - wgłębienie na zewnętrznej części goleni trzeciej pary nóg pszczoły robotnicy, służy do formowania i przenoszenia obnóży z pyłku lub kitu
 • kószka - słomiany ul w kształcie dzwonu lub walca nierozbieralny lub półrozbieralny
 • krainka - pszczoła należąca do rasy kraińskiej
 • krata odgrodowa - przegroda stalowa lub winidurowa z podłuznymi szczelinami szerokości 4,3 mm służąca do ograniczenia matki w czerwieniu; odddzielenie gniazda od miodni oraz trutni lub matki od robotnic
 • krupiec - miód skrystalizowany
 • krupnik miodowy - napój przygotowany z miodu, spirytusu, wody i dodatków korzennych o zawartości alkoholu 30 - 45 %
 • krystalizacja miodu - proces zmiany płynnego miodu (patoki) w stałą (krupiec)
 • kwakanie - śpiew matki
 • L - powrót do wyszukiwarki

 • larwa - młodociana postać pszczoły miodnej i innych owadów
 • lot godowy - lot młodej matki pszczelej podczas którego nastepuje zapłodnienie matki przez kilka trutni, pierwszy lot odbywa się w 5 - 6 dniu życia matki, nastepne 2 - 3 dni później
 • M - powrót do wyszukiwarki

 • macierzak - rodzina wyrojona
 • matecznik - komórka o wydłużonym kształcie, w której odbywa się rozwój matki pszczelej
 • matka pszczela - samica pszczoły w pełni rozwinięta, zdolna do rozrodu, znacznie większa od pszczoły robotnicy, charakteryzuje się długim odwłokiem
 • miodarka - beczkowate urządzenie do odwirowywania miodu z plastrów pszczelich wykorzystujące siłę odśrodkową, w sprzedaży są miodarki o napędzie ręcznym i elektrycznym
 • miodnia - nadstawka
 • miodobranie - odbieranie z uli plastrów z dojrzałym miodem i ich odwirowywanie
 • miodosytnictwo - przerabianie miodu i owoców na napoje np. miody pitne
 • miód odmianowy - miód z nektaru jednego gatunku rośliny miododajnej występującej na większym obszarze
 • N - powrót do wyszukiwarki

 • nakrop - przyniesiony przez pszczoły i złożony w komórkach plastra nektar lub spadź z dodanymi przez pszczoły enzymami, zawiera dość dużą ilość wody
 • napszczelenie - liczba rodzin pszczelich na powierzchni 1 km kwadratowego
 • nastrój rojowy - stan i zachowanie się rodziny pszczelej w okresie poprzedzającym rójkę
 • nektar - słodka ciecz wydzielana przez drobne narządy narządy zwane nektarnikami znajdujące się wewnątrz kwiatów u większości roślin okrytozalążkowych
 • nielotne pszczoły - młode pszczoły niewyfruwające z ula tzw. pszczoły ulowe
 • nosemoza - choroba sporowcowa, zaraźliwa pszczół dorosłych
 • O - powrót do wyszukiwarki

 • oblot - lot pszczół wykonywany w pobliżu ula nie związany ze zbiorem pożytków np. oblot wiosenny - pierwszy oczyszczający oblot po zimowli
 • obnóża pyłkowe - ładunki pyłku kwiatowego gromadzone na zewnętrznych stronach goleni trzeciej pary nóg pszczół zbieraczek
 • P - powrót do wyszukiwarki

 • pierzga - przerobiony przez pszczoły pyłek kwiatowy złożony w komórkach i stanowiący źródło pokarmu białkowego
 • R - powrót do wyszukiwarki

 • S - powrót do wyszukiwarki

 • T - powrót do wyszukiwarki

 • truteń - osobnik męski
 • U - powrót do wyszukiwarki

 • W - powrót do wyszukiwarki

 • węza - sztucznie przygotowany z naturalnego wosku pszczelego arkusz z zaznaczonymi kształtami komórek pszczelich, który wprawiany jest w ramkę
 • Z - powrót do wyszukiwarki

 • zbieraczka - pszczoła lotna pracująca w polu i zbierająca nektar i pyłek